Skjebergveien Sarpsborg

Boligprosjekt bestående av 5 boenheter beliggende i Skjebergveien Sarpsborg Kommune.

Prosjekt utviklet og tegnet av Alfa Øst.