Sjøskogenfaret Vinterbro

Bolighus beliggende på Vinterbro i Ås Kommune.

Prosjekt utviklet og tegnet av Alfa Øst for utbygger Alfa Utvikling AS.