Bernhoffløkka Son

Ny bolig i Son – Vestby Kommune, tegnet og bygget av Alfa Øst.